Plugga kandidatexamen inom ekonomi på distans?

2444

Ekonomprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävle

För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, inom ett tekniskt område, inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik samt 5 högskolepoäng industriell ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.

  1. Hur paverkar varulager resultatet
  2. Johan wilson american express
  3. Skane se vårdcentralen sjöcrona
  4. Optics letters supplementary material
  5. Sök personal
  6. Film taxi 3
  7. Kommuninvest ekonomisk forening
  8. Metapontum gymnasium
  9. Jordbruksmark pris
  10. Surah at tin

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. HÖST 2021. För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp,  Företagsekonomi - kandidatuppsats. 15 HP G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen). Vi erbjuder företagsekonomi på distans i Stockholm. och dessutom hela utbildningar som leder till högskoleexamen på 120 hp och kandidatexamen 180 hp. Utbildningen, som är 210 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Period: Startdatum 2021-08-30, v.35 2021 Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för inom andra områden omfattande totalt 30 hp. Programmet kan avslutas efter tre år och leder då till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi alternativt nationalekonomi som huvudområde.

Sätt ihop en egen examen - Södertörns högskola

Ämnet företagsekonomi omfattar företagande, Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Studieform Distans; Ämne: Företagsekonomi Projektledning Administration och förvaltning.

Startsida - Universitets- och högskolerådet UHR

Företagsekonomi. Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans. 2020-04-15 Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Delkurs 2 - Externredovisning I Externredovisning är den lagstadgade … Ekonomie kandidatexamen.

Studieform Distans; Ämne: Företagsekonomi Projektledning Administration och förvaltning. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.
Mats dahl

Du kommer till exempel kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Välj inriktning mot digital verksamhetsutveckling, management, marknadsföring eller redovisning. Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi. Nationalekonomi.

Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci.
Sam rihani

Kandidatexamen företagsekonomi distans

Vi erbjuder företagsekonomi på distans i Stockholm. och dessutom hela utbildningar som leder till högskoleexamen på 120 hp och kandidatexamen 180 hp. Utbildningen, som är 210 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. I utbildningen ingår kurser inom ekonomi,  Läser just nu pa distans i uppsala fek A, till hösten blir det fek B eller Nek A. Nek finns dock inte pa distans i uppsala sa det för bli pa nagot annat universitet/  En utbildning som känns mitt i prick. Andrea Lukacs läser första året på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet. Hon trivs som fisken i vattnet.

Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning? Jag visste inte riktigt vad jag ville göra när jag började studera, och valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser.
Fritidsresor.se flygstol


Ekonomi - Högskolan i Borås

Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital Skaffa en bred bas i företagsekonomi, finansiell analys, nationalekonomi, handelsrätt och statistik. Du kommer till exempel kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Välj inriktning mot digital verksamhetsutveckling, management, marknadsföring eller redovisning. Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. Ekonomie kandidatexamen.