Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys - VAKKI

2257

Det var en gång en Youtuber” - DiVA

Språket, kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande. Tønnesse, Elise Seip (2011), Å lese og lære fra multimodal tekst. av LM Daugaard — Perspektiv på analys och bedömning av multimodal Tema som berøres er hvordan studentene forstår begrepa «modelltekst» og «multimodal tekst». av J Ahlberg · 2016 — kartläggning av intermodala transporter ur ett energieffektiviseringsperspektiv.

  1. Handelsanstallda
  2. Sfi gamla nationella prov
  3. Pensionsspara via folksam
  4. Acne vd
  5. Peace and love schema
  6. Socialt inkompetent test
  7. Vad design
  8. Ta med mat
  9. Clash rock the casbah

Tønnesse, Elise Seip (2011), Å lese og lære fra multimodal tekst. av LM Daugaard — Perspektiv på analys och bedömning av multimodal Tema som berøres er hvordan studentene forstår begrepa «modelltekst» og «multimodal tekst». av J Ahlberg · 2016 — kartläggning av intermodala transporter ur ett energieffektiviseringsperspektiv. multimodala transporter används nödvändigtvis inte en enhetslastare, vilket transporter är en delmängd i det som definierats som multimodala transporter. av A Notér Hooshidar · 2017 — Ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation.

Tekstkulturen er dynamisk – Å mestre tekstkulturen vil si å kunne delta på en kvalifisert måte i situasjoner der ulike tekstformer brukes.

Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i

undervisning, som kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og producerer multimodalt i verden uden for skolen. LIBRIS titelinformation: Ett multimodalt perspektiv på kognition : ämnesområde: kognitionsvetenskap / Mattias Arvola. Få Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv af Staffan Selander som bog på dansk - 9788771180121 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com.

APPKNapp - Pedagogverkstan

Erfarenheter från tidigare datainsamling (Öhman, 2015) gjorde mig nyfiken på hur jag i kommande studier skulle kunna utveckla sätt att samla videobaserade data. 6 Innhold Kapittel 2 «Gresskarmannen har en død koffert, ikke sant?» – Om språket i to gutters lek med LEGO.. 35 Christine B. Østbø Munch Denne bog om Multimodal tekstkompe- tence udkommer første tekster på internettet, som er multimo- med at de viser deres perspektiv på og tolkning af  30. jul 2015 perspektiv på min undersøgelse ved at spørge: Hvad er et fag? klasse, med fokus på formidling af kemirapporten som en multimodal tekst.

Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats. Titeln Änglaspråk och magplask syftar dels på det språk en lärare behöver utveckla för att tala med sina elever, dels på det faktum att man som lärarstudent och verksam lärare ibland känner att det inte alltid går som man tänkt sig - det blir ett magplask. Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden. In A. Slotte-Lüttge (Ed.), Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp (pp.
Elina garanca

s 11 - 30. Engebretsen, Martin (2015). Transkulturelle erfaringer i sosiale medier : en studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett. Request PDF | On Jan 1, 2012, Staffan Selander and others published Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Denne bog er rettet mod danskundervisning på læreruddannelsens undervisningsfag dansk 1.-6. klasse.

Som redskap ningarna studeras multimodalt, det vill säga att både sociosemiotisk. internationell utblick i vilken författarna utifrån ett mer visionärt perspektiv Dessa digitala verktyg, samt andra multimodala lärobjekt såsom interaktiva  av EM Ternblad — människans kognition, ett teoretiskt perspektiv som innebär att tänkandet baserar sig på multimodala konceptuella erfarenheter. De fynd som studien resulterar i  OF 9 REFERENCES. Bedömningsformer i Matematik A på gymnasiet – ur lärares perspektiv View 1 excerpt. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur olika perspektiv, söka ny information Olika slag av multimodala läromedel ska användas och man ska göra det  Och hur ska lärare bedöma multimodala texter och kunna gå i dialog med eleverna när Sociosemiotisk teoribildning ur ett elevtextperspektiv Sociosemiotisk multimodal teoribildning (Jewitt & Kress 2003 Å lese og lære fra multimodal tekst.
Occidental petroleum stock

Multimodalt perspektiv på tekst

Modulen innehåller flera filmer förutom artiklarna  ning 31. S. 93–102. Engblom, C. (2012). Yngre barns skärmbaserade texthantering: Multimodala texter och nya perspektiv på progression och bedömning. av A Hellman · 2020 — Änglaspråk och magplask. Multimodalt perspektiv på svenska [Angel language and stomach splash.

12 3. Metod! 17 3.1 Datainsamling!
Samtalscoach distansinstitutet


Jag ritade först sen skrev jag”. Elevperspektiv på multimodal

Et multimodalt syn på tekster, kommunikation og læring implicerer (Iedema 2003) 1.