Brevskrivare i enskilda arkiv - Stockholms stadsarkiv

2553

Kommunala och enskilda arkiv - Upplands Väsby

Landskap, Värmland. Arkivtyp, Enskilt arkiv. NAD, SE/VA/00001. Volymer från Enskilda Arkiv. Övrigt  Teknik- och industrihistoriska arkivet Dokumentation över svenska industriföretag; arbetsplatser, produkter, tillverkning och försäljning.

  1. Blankett k10 2021
  2. Utfyllnadsord exempel

Bildarkiv Enskilda arkiv. Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Dalarnas folkrörelsearkiv. Från Älvdalens kommun finns cirka 100 deponerade arkiv hos Dalarnas folkrörelsearkiv. Enskilda arkiv och GDPR Riksarkivet uppmanar föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Projektet E-arkiv-lösning för enskilda arkiv Hösten 2017 lanserade Föreningen Sveriges Länsarkiverier en projketidé avseende en gemensam nationell lösning för E-arkiv för enskild sektor. Kulturrådet beviljade delfinansiering av en förstudie, för att kartlägga behov och förutsättningar för att nå en funktionell och långsiktig E-arkiv-funktion. I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda.

Enskilda arkiv - Norrtälje kommun

Det innebär att kan du söka i arkivförteckningar över statliga, kommunala och enskilda arkiv. Här kan du  Projektet ”Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län” avslutades 30 september 2019 där slutprodukten, förutom själva handlingsplanen, blev  Arkiv Sörmland, Folkrörelsearkivet för Uppsala Län, Arkiv Gävleborg, Föreningsarkivet Västernorrland. Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som mål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkiv från Kronobergs län. I de enskilda arkiven finns stora mängder av arkivmaterial samlat: mötesprotokoll och deltagarlistor varvas med personliga brev och privata  Enskilda arkivinstitutioner som får statsbidrag skall framöver omfattas av arkivlagen.

Kommunala och enskilda arkiv - Lilla Edets kommun

Här finns privata arkiv och samlingar. Här finns också arkiv från företag och gårdar. Enskilda arkiv. Föreningar, företag och privatpersoner kan kostnadsfritt lämna in sina arkiv för en trygg förvaring i våra arkivlokaler. Arkiven ordnas och förtecknas och är tillgängliga för forskning. De enskilda arkiven/ personarkiven. De enskilda arkiven består av cirka 200 arkiv från privatpersoner, organisationer och föreningar.

Arkiv från enskilda personer, gårdsarkiv, förenings- och företagsarkiv. Ofta är  av A Nordenstam · Citerat av 1 — Riksarkivets huvuduppgift är att bevara, vårda och tillhandahålla handlingar från regeringskansliet och alla centrala myndigheter samt enskilda arkiv från  Samearkivet (Sámi arkiiva) samlar och bevarar enskilda arkiv som har donerats av privatpersoner, organisationer och sällskap. Men arkiven är inte bara en  Enskilda Arkiv i Värmlands län. Län, Värmlands län. Landskap, Värmland. Arkivtyp, Enskilt arkiv.
Photoshop delete background

Kategori. 1:a majblommans avdelning i Kumla. 1910. 1996. Övriga föreningar.

Enskilda arkiv kan tas emot i enlighet med nedanstående bestämmelser: I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig Järfälla kommunarkiv att förvara och vårda enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för återberättandet av Järfälla kommuns utveckling historiskt, kulturellt eller ekonomiskt. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar. Förvaras: Riksarkivet De enskilda arkiven består bland annat av personarkiv, gårdsarkiv och lokala föreningsarkiv. Västergötlands museum.
Momsredovisning

Enskilda arkiv

Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank. Kräftfiske  pektive enskilda arkiv. De allmänna arkiven tar hand om det offentligas arkivhandlingar. Statens arkiv handhas nationellt av Riksarkivet och regionalt av. Enskilda arkiv i riksarkivet (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet) [Holm, Nils F] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Andersson, Alex. Övriga arkiv och  25 apr 2019 I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall kan Järfälla kommunarkiv ta emot enskilda arkiv som bedöms vara av intresse  19 aug 2020 Här kan du också läsa äldre tidningar från Västervik. Västerviks Museums arkiv. Museets arkiv består till större delen av olika typer av enskilda  2 feb 2021 De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och  12 feb 2021 Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt kommunala handlingar och även vissa enskilda arkiv. Kommunarkivet är en del av det  Kommunala och enskilda arkiv.
Spotting during ovulationKommunarkiv - Karlskrona.se

De enskilda arkiven ägs och vårdas av privata företagare, föreningar eller privatpersoner. TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akade­mikernas historia. Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven.