Otack är världens lön - Kommunal Stockholms län bloggar

3444

Mina anställningsförmåner 2012

Läs mer om vad föräldralön är. Föräldralön är inte enbart den tillfredsställelse du känner när du efter 36 timmars olidligt värkarbete äntligen får ett litet ljuvligt knyte i din famn. Det handlar också om reda pengar som de flesta föräldrar som går under kollektivavtal på sina jobb får från sin arbetsgivare. Mom.^ Arbetsgivare oeb arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 28^FAS om skyldighet att underrätta lokal arbetstagarorganisa-tion om tidsbegränsad anställning. ^ ^eiti^ansfälming Mom. Ii För arbetstagare som är deltidsanställd gäller följande.

  1. Blocket bostad nykoping
  2. Lika lon for lika arbete lag

Du förlägger ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om. Föräldralön, ca tio procent av lönebortfallet i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst ett år. Föräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen. Föräldralön utges för den som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om man inte kommer överens om annat. Kommunal föräldralön. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 400 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

Arbetsgivare organisation (BAO), Malin Sjunnebo avtalsjurist Kommunal,. Madeleine om en förälder har rätt till många dagar med föräldralön och den andra.

Hur är det att jobba här? - Mölndal

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om inte annat överenskommes, i samband med barns födelse eller adoption erhåller föräldraledighetsersättning från arbetsgivaren Samma villkor gäller som för kommunalt anställda. Arbetsgivaralliansen Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under 6 månader (180 dagar). Denna rätt gäller från den första dagen du är anställd, du måste alltså inte ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss period före din föräldraledighet. Föräldralön Du har nu rätt till föräldralön efter sex månaders anställningstid.

Frågor och svar om föräldrapenningtillägg - Afa Försäkring

Men i dag betalar arbetsgivare även ut någon form av extra ersättning, så kallad föräldralön, på de flesta arbetsplatser där det finns kollektivavtal.

Genom kollektivavtalet kan du dessutom få tillägg till föräldrapenningen från din arbetsgivare under en period. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt. Arbetsgivaren behöver inte bevilja din föräldraledighet utan det räcker med att du meddelar att du ska vara föräldraledig. Här har vi listat exempel på yrken som kan omfattas av försäkringen vid föräldraledighet. Om du är osäker på om du omfattas kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackliga ombud. Privatanställd arbetare: Privatanställda arbetare arbetar ofta inom industri-, bygg-, skogs- eller transportindustrin.
Onenote 64 bit offline installer

38 förutsättningar som gäller för arbetsgivare som bedriver vård och Vård och Omsorg och Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Sveriges. Förutsättningen är att du har arbetat hos en arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren. Försäkringen ger upp till 180 dagars  Tjänstemän. För tjänstemän finns ingen motsvarande försäkring som för arbetare. Av tjänstemannaavtalen följer dock att arbetsgivaren är skylig att utge föräldralön   Det kallas föräldralön och betalas ut av din arbetsgivare. Hur mycket du får i föräldralön beror på vad som står i ert kollektivavtal.

Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst till barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. Den som ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker automatiskt om pensionsavsättning. Se hela listan på lararforbundet.se Föräldralön från Region Gävleborg (upp till 77,6 % av skillnaden mellan Försäkringskassans tak och din grundlön, om du tjänar mer än 38 750 kr) + 4 770 kr Föräldrapenningtillägg från Region Gävleborg (10% av grundlönen under 180 dagar per barn) + 4 500 kr Arbetsgivaren betalar då ut en ersättning, utöver den föräldrapenning man får från försäkringskassan, så att den totala inkomsten blir knappt 90 procent. Så gott som alla avtal ger rätt till fyra månaders föräldralön. Föräldrapenningen från Försäkringskassan ger dig möjlighet att vara ledig från arbetet när du får barn. Genom kollektivavtalet kan du dessutom få tillägg till föräldrapenningen från din arbetsgivare under en period. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt.
Blå boken el

Föräldralön från arbetsgivare kommunal

Har du föräldralön från ditt företag är det viktigt att hålla koll på vad som gäller när du begär ledigt. Det är lätt gjort att slarva bort eller rent av bli snuvad på sin föräldralön. Föräldrapenningen från Försäkringskassan ger dig möjlighet att vara ledig från arbetet när du får barn. Genom kollektivavtalet kan du dessutom få tillägg till föräldrapenningen från din arbetsgivare under en period. När du är hemma med ditt barn får du ersättning från föräldraförsäkringen.

Alla kan få föräldrapenning från Försäkringskassan. Men även kollektivavtalet och din arbetsgivare kan ge ersättning. Föräldralön. Föräldralön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan till föräldralediga tjänstemän . Beroende på vilken anställningstid du har innan föräldraledigheten, kan du få föräldralön upp till 6 månader.
Kompetensbeskrivning ambulanssjukskoterska


Kollektivavtal - Sveriges Ingenjörer

Tillägget ger ersättning upp till cirka 90 procent av månadslönen.