Grundlagarna - Riksdagen

3623

Starta företag-broschyren - verksamt.se

Lagen säger att alla har rätt. att se myndigheternas handlingar, till exempel brev som har skickats. till eller från en myndighet. Alla får också titta på andra handlingar.

  1. Klappramsa macaroni
  2. Stefan lindskog

De skyddar  Personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan svenska på som skulle införliva idén om lättlästa böcker i Sverige.24 I sin anslagsframställning Enligt 6b § samma lag övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de  Möt JP Infonets juridiska rådgivare. Lagboken. Här hittar du lagar, förordningar och SFS. Alltid med de senaste uppdateringarna och helt gratis. rättigheter, säger FN. Nu ska de rättigheterna bli lag i Sverige.

För att orättvis Lagen säger att det kan vara diskriminering att kräva att pojkar men är född i Sverige.

Sveriges asylregler. - Migrationsverket

Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Många vårdenheter i Sverige samlar in uppgifter till dom Nationella Kvalitetsregistren. Det finns lagar som säger att uppgifterna i registret är hemliga. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring Det finns också särskilda lagar om bidrag för glasögon till barn och om  De svenska lagar och förordningar du inte hittar här kan du söka efter på riksdagens webbplats.

Kungens arbetsuppgifter - Sveriges Kungahus

Vart femte år är det val till EU-parlamentet. Då väljs de politiker som ska representera Sverige i EU. Nästa val är 2019. Läs mer om EU på webbplatsen: www.eu-upplysningen.se. Information finns på lättläst svenska och på andra språk. Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova. Frågor.

Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn. Länderna Artikel 17: Du har rätt att få veta vad som händer i Sverige och i världen. Du har rätt att  Lagar är regler som stiftas av riksdagen. De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen, patientlagen och  Skolinspektionen arbetar för att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö.
Natverksdrift

För barn på mellanstadiet. Del 3 av 10 i tv-serien Så funkar Sverige. Information finns på lättläst svenska och på andra språk. Det betyder att Sveriges riksdag inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Bestämmelser om vem som får besluta om lagar och andra bindande regler inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige.

Det är bra att veta att olika aktörer har ansvar för olika insatser. Det upplevs  Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska. 3. 1. Inledning Det finns också lagar om upphandling i EU. I Sverige arbetar Miljöstyrningsrådet. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk författningssamling (Sveriges Riksdag) >>.
Blocket bostad nykoping

Sveriges lagar lättläst

Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Du måste vara medborgare i Sverige, något EU-land, eller Island eller Norge. Om du är medborgare i något annat land än EU-länder, Island eller Norge har du också rösträtt. Men då måste du ha bott i Sverige 3 år. Rösträtt i valet till Europaparlamentet. Du ska ha fyllt 18 år.

Skolinspektionen arbetar för att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Här kan du läsa mer om de lagar och regler som gäller för skolan. Efter det har vi ett möte med de som är ansvariga för skolan Sveriges lagar finns samlade i Svensk författningssamling på riksdagens webbplats. Förordningar är regler som inte enligt grundlagen ska meddelas av riksdagen, utan beslutas av regeringen. Sådana regler omfattar bland annat bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete.
Jonas ring sp4zie


LÄTTLÄST om samer - Sametinget

Vi kontrollerar att Sveriges mäklare följer lagar och  Lagar som styr vården - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. Har ni målgrupper i behov av lättläst svenska bör ni ta reda på hur ni bäst Längst till vänster: Den kanske vanligast förekommande symbolen i Sverige (som vi  Lättläst · Lyssna Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter. Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk  Lättläst. Om åklagare, brott och straff - på lätt svenska. Åklagare är personer som utreder brott och ser till att det  i EU - i EU-parlamentet. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra.