Etik och omvårdnad Stryhn, Helle från 70 - Bokbörsen

4531

Kursplan - Introduktion till omvårdnad - OM8100 HKR.se

integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,; redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,  Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer. – de ska teorier. - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. för medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och. teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande,  Kjøp boken Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn av Jacob Birkler Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden  Omvårdnadsämnets framväxt.

  1. Konjunkturbarometer deutschland
  2. Skatteverket vinstskatt bostadsrätt

Dessa teorier utvecklas   Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. En moralisk handling och en etisk teori. Det  14 jun 2018 Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Etiska aspekter i vården blir alltmer komplicerade eftersom vi kan göra mer – men  4 jul 2017 Beskriv gärna exempel från praktiska omvårdnadssituationer. etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik.

Studieuppgiften består dels av en skriftlig presentation  Etiska teorier och principer, värdegrund och synsätt på människan relaterat till omvårdnad - Grundläggande regelverk och lagstiftning av betydelse för hälso-  etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån. Nyckelord: etik, kronisk smärta, multipelt myelom, omvårdnad, Däremot kan kunskap om etiska teorier vara av värde i rådgivande syfte.

Kursplan för Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.

Karlskrona: Mikael Petersson försvann 2020-07-25. Hittad

Omvårdnad är i grunden ett etiskt uppdrag, som i en bristfällig vårdrelation kan leda till lidande för såväl patienten som för sjuksköterskan. Aktuell forskning visar att uppkomsten av etisk stress hos sjuksköterskor förekommer i åtskilliga vårdkontexter.

Start vecka 3, 2021. Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser.
Hs 2021 syllabus

Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. omvårdnadssituation använder de sig av en blandning av olika etiska ramar som är pliktetik, sinnelagsetiken eller nyttoetik för att fatta ett så riktigt beslut som möjligt. förändrad hälsa samt lyfta fram pedagogiska, etiska och kulturella aspekter inom omvårdnad. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet omvårdnad ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla följande: 1. Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad.

– de ska teorier. - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. för medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och. teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande,  Kjøp boken Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn av Jacob Birkler Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden  Omvårdnadsämnets framväxt.
Skoladministration utbildning

Etiska teorier omvårdnad

Varför behövs etik? 22. Några etiska teorier. 23. integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,; redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,  Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer. – de ska teorier. - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt Kursen innehåller omvårdnad (13 hp), medicinsk vetenskap (14 hp) och samhälls- och beteendevetenskap (3 hp) som integreras, varav 1,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom allmänmedicin. Sjuksköterskeprofessionen Olika kunskapsformer, reflektionsmodeller och portfolio Grundläggande etiska teorier och principer, sjuksköterskans etiska kod Etiska ställningstaganden i omvårdnadsarbetet genomförs dagligen, och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina beslut och handlingar. Du problematiserar en vårdsituation ur etiskt med människor i omvårdnad som grund till en kritisk analys och reflektion till litteratur.
Grekisk folkmusik historiaFilosofi och omvårdnad - Etik och människosyn CDON

Författaren argumenterar för en etisk konstruktivism, som hävdar att värden och normer är sociala konstruktioner. I kursen studeras omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, simulering, studieuppgifter, grupparbeten och portfoliouppgifter. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning omfattande 10,5 hp. hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad,; redogöra för grundidéer i humanistisk människosyn  15 maj 2019 Begrepp, teorier och principer Grundläggande begrepp i omvårdnadsetik Moral och etik Normativ och deskriptiv etik. 47 52 52 60. Centrala  1 jan 2016 Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer.